Címlap

Hírek

Közművelődési szakmai innovációs pályázat

  Közművelődési szakmai innovációs pályázatPályázat közművelődési módszerek fejlesztésére

A Magyar Népművelők Egyesülete pályázatot hirdet „Közművelődési szakmai innovációs pályázat” elnevezéssel a közművelődésben dolgozó szakemberek, művelődő közösségek, azok vezetői és tagjai részére.

A pályázat tárgya

A pályázat keretében közművelődési szakemberek pályázhatnak innovatív művelődési módszerek fejlesztésére.

A pályázat célja

A közművelődés keretei között zajló művelődési formák, alkalmak, módszerek, folyamatok létrehozása és fejlesztése, melyek bővítik a művelődési formákat, új lehetőségeket teremtenek egyének és közösségek számára.

Pályázók köre

Magánszemélyek.

A pályázat részletei

Egy pályázó maximum két pályázatot adhat be.

A pályázati anyag terjedelme: minimum 5 – maximum 15 oldal (1 oldal = maximum 3000 karakter szóközökkel).

A pályázatnak tartalmaznia kell a szakmai innovációs program:

 • nevét
 • az innovációs program célját és várható eredményeit
 • a szakmai innovációs program illeszkedését a közművelődési feladatellátás rendszerébe
 • a célközönség pontos meghatározását
 • a program megvalósításának tervét (előkészítés, lebonyolítás – gyakoriság, időtartam stb…)
 • a program szükséges tárgyi feltételeit (helyiség, bútorzat, infrastruktúra, szakmai anyagok stb…)
 • a szükséges személyi feltételeket
 • a program indításához és működéséhez szükséges költségvetést
 • a szakmai innovációs program terjesztésével kapcsolatos elképzeléseket.

Forrás: http://palyazatmenedzser.hu/2014/01/16/kozmuvelodesi-szakmai-innovacios-palyazat/?awt_l=G8gOs&awt_m=3ZqgbRELnDz4mMk

 

 

FLP_Találkozó

Találkozó hátrányos helyzetű fiatalok bevonásának támogatásáért

A hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi bevonásával foglalkozó szervezetek találkozójának a fő célja, hogy stratégiai együttműködések alakuljanak, melyek az + programban megvalósuló projekteket segítenek elő. 

A találkozón az Erasmus+ program lehetőségeiről adunk információkat. A program során a résztvevő szervezetek képviselőin kívül különböző szektorok képviselőit is meghívjuk, számítunk az oktatás és a vállalkozói szektor részvételére is. A találkozó elősegíti a szektorközi együttműködéseket, ami a 2014-ben elindult európai ifjúsági program egyik alappillére.

Résztvevők köre: A  résztvevők  körét  olyan  személyek  alkotják,  akik  a  lakhelyükön/a  közösségükben közvetlenül együtt dolgoznak hátrányos helyzetű fiatalokkal.  Kiemelten fontosnak tartjuk a roma, a menekült, az árva,  a sérült (mozgássérült, szellemileg sérült, látássérült, hallássérült, stb.) fiatalokkal foglalkozó szervezetek részvételét.

 Jelentkezési határidő: 2014. január 26.

Forrás: www.yia.hu

 http://yia.hu/altartalom.php?cim=Tal%C3%A1lkoz%C3%B3%20-%20h%C3%A1tr%C3%A1nyos%20helyzet%C5%B1%20fiatalok%20bevon%C3%A1sa&oldalnev=K%C3%A9pz%C3%A9sek&aloldal=Aktu%C3%A1lis%20k%C3%A9pz%C3%A9sek&szam=6 

 

 

 

Családpedagógiai mediátor képzés

Pályázat családpedagógiai mediátor képzésen való támogatott részvételre

Pályázók köre

Magánszemélyek. A jelentkezés feltétele: tanári, tanítói, pedagógiai, óvodapedagógusi diploma.

A pályázat részletei

A program részletesen foglalkozik mindazon családi rendszerekkel, amelyek a különböző szakmai kutatások alapján fontos mérföldkövei lehetnek a családpedagógiának. (hátrányos helyzetű családok, romacsaládok, képzetlen szülők, periférikus-lokális családi viszonyok stb…)

A képzés ideje: 2 félév. (februári kezdés, 2013. decemberi záróvizsgával)

Összes óraszám: (kontaktóra+távoktatási óra+szakmai gyakorlat) 280 óra.

A képzés szintje: alapdiplomára épülő szakirányú, szakmódszertani program.

A kötelező szakmai gyakorlat óraszáma: 120 óra, amelyet a pályázó saját intézményében is eltölthet. Amennyiben erre nincs lehetőség, úgy a pályázatkezelője biztosít szakmai gyakorlati helyet a programban résztvevő pedagógus számára.

Pályázati önrész: 48.000 Ft./ 2 félév. (32.000 Ft. önrész, + 16.000 Ft. vizsgadíj)

Modulok

 • Családpedagógia alapjai
 • Szülői kommunikáció
 • Konfliktuskezelés
 • Hátrányos helyzetű csoportok
 • Családi fejlesztés
 • Mediáció
 • Romapedagógia alapja
 • Önismeret
 •  Intézményi mediáció

Forrás: http://palyazatmenedzser.hu/2013/12/30/palyazat-csaladpedagogiai-mediator-kepzesen-valo-tamogatott-reszvetelre/?awt_l=G8gOs&awt_m=3WKKRq4BGjz4mMk

 

Fogyatékossággal élőket segítő civil szervezeteknek

Pályázat fogyatékossággal élőket segítő civil szervezeteknek

2013. december 30. 11:25

A fogyatékossággal élőket segítő civil szervezeteknek ír ki pályázatot a szociális tárca a napokban - jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális és családügyért felelős államtitkára hétfői budapesti sajtótájékoztatóján.

Soltész Miklós közölte, a 150 millió forintos keretből a bentlakásos intézményeket működtető civil szerveztek kérhetnek forrásokat az ellátással összefüggő célokra. A nem állami és nem egyházi fenntartású szervezetek között az ellátottak arányában osztják szét a kiegészítő támogatást - fűzte hozzá.

Elmondta, a pályázatra január végéig lehet jelentkezni, a kiírás a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. honlapján, a www.fszk.hu oldalon jelenik meg.

Forrás: http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/szocialis-csaladi-es-ifjusagugyert-felelos-allamtitkarsag/hirek/palyazat-fogyatekossaggal-eloket-segito-civil-szervezeteknek 

 

Kőrösi Csoma Sándor Ösztöndíj Program 2014

 Kőrösi Csoma Sándor Ösztöndíj Program 2014 – Pályázat a nemzet iránt elkötelezett fiatalok részére közösségépítő tevékenység végzésére a külföldi magyar diaszpórákban

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetpolitikai Államtitkársága pályázatot hirdet a Kőrösi Csoma Sándor Ösztöndíj Program 2014. évi tevékenységében való részvételre!

A pályázat tárgya

A pályázat keretében 100 fő, a nemzet iránt elkötelezett, közösségszervező tevékenységekben jártas fiatal végezhet a diaszpóra magyarsága magyar identitásának erősítése érdekében ismeretátadási, oktatási, szervezési tevékenységet 2014. február hónap és 2014. december 31. napja között.

Kőrösi Csoma Sándor Ösztöndíj Program célja

A diaszpóra és az anyaország magyarsága közti kapcsolatok erősítése. Az ösztöndíjat elnyerő fiatalok feladata, hogy a magyar diaszpóra közösségeihez ellátogassanak, és segítsék értékőrző munkájukat és tájékoztatási, közösségépítő tevékenységükkel erősítsék a Magyarországhoz való kötődésüket.

A támogatás célja

Jelen pályázat célja a diaszpóra magyarság magyar nyelvtudásának fejlesztése, a magyar közösségekben való tevékenységet és a Magyarországgal való kapcsolattartást ösztönzése, azaz a magyar identitás megerősítése.

Általános cél, hogy kiépüljön és megerősödjön a külhoni magyar közösségeknek egy olyan intézményrendszere, amely az egyének és közösségek integrációja révén hozzájárul a magyar önazonosság és a magyar nemzet összetartozásának erősítéséhez.

Pályázók köre

Magánszemélyek: 20. életévét betöltött, büntetlen előéletű, Magyarország területén lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárok, a nemzet iránt elkötelezett, közösségszervező tevékenységekben jártas fiatalok.

További feltételek

 • közép- vagy felsőfokú végzettség
 • közösségszervező, hagyományőrző egyéb közösségi tevékenységekben aktív részvétel
 • magas szintű angol nyelvtudás és/vagy a célország nyelvének minimum társalgási szintű ismerete 

Forrás:  http://palyazatmenedzser.hu/2013/12/21/korosi-csoma-sandor-osztondij-program-2014/?awt_l=G8gOs&awt_m=3m7x1ejv4Tz4mMk 

 

 

Európai Drogmegelőzési Díj 2014.

 Európai Drogmegelőzési Díj 2014 – Pályázat innovatív drogprevenciós projektek elismerésére

A Pompidou Csoport közzétette az Európai Drogmegelőzési Díj 2014 elnyerésére vonatkozó felhívását, és részvételre biztatja a drogmegelőzéssel foglalkozó projekteket, szervezeteket.

A díj célja

Az Európai Drogmegelőzési Díj 2014 legfőbb célja annak tudatosítása, hogy mennyire fontos az ifjúság aktív részvétele a jobb és egészségesebb környezet kialakításában Európa-szerte.

Pályázók köre

Az Európa Tanács 47 tagállamából, Izraelből, Marokkóból, a megfigyelő államokból és a Pompidou Csoport Mediterrán tagállamaiból származó drogmegelőző projektek.

A pályázat részletei

Az Európai Drogmegelőzési Díjat 2004 óta minden második évben ítélik oda három, széles körben alkalmazott innovatív drogmegelőző projektnek, amely fiatalok irányításával fiataloknak szól.

Olyan drogprevenciós projektek vehetnek részt a versenyben, amelyek:

 • jelenleg is tartanak,

 • fiatalok irányítása alatt futnak,

 • gyermekek és fiatalok a célcsoportjai, és

 • a lehető leginnovatívabb megoldásokat alkalmazzák.

A szabályokat és a díj odaítélésének eljárási módját hét fiatalból álló zsűri dolgozza ki, akik alapos értékelés után választják ki a nyertes projekteket, amelyeket a leginnovatívabbaknak találtak a fiatalok drogmegelőzési programjai között.

Három ifjúsági projektet díjaznak. Mindegyik díjazott egy trófeát, egy diplomát és 5 000 eurós pénzjutalmat kap.

A pályázat benyújtása

A jelentkezéseket a Pompidou Csoport Titkárságához kell küldeni emailen:  Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Határidő: 2014. március 31.

Forrás: http://palyazatmenedzser.hu/2013/12/27/europai-drogmegelozesi-dij-2014/?awt_l=G8gOs&awt_m=3mKkmtwIpjz4mMk 

 

 

 

 

 

4. oldal / 30

Játék

FacebookÓra