A pártfogó felügyelői osztályok (Fiatalkorú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői osztálya, Felnőttkorú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői Osztálya) a társhatóságok (ügyészség, bíróság, illetve a büntetés-végrehajtási bíró, nyomozó hatóság) megkeresésére pártfogó felügyelői véleményt, környezettanulmányt készít a bűncselekményt elkövetőkről.

Végrehajtja az elkövetők pártfogó felügyeletét: ellenőrzi és segíti a jogszabályokban meghatározott, a bíróság határozatában elrendelt, illetve az ügyészség által előírt magatartási szabályok megtartását és a kötelezettségek teljesítését; elvégzi az elkövetők utógondozásával kapcsolatos feladatokat, szervezi és ellenőrzi a közérdekű munka büntetés végrehajtását.