CímlapPalló

Pallo

Palló

A Palló Ifjúságsegítő Egyesület – 1997 óta, majd közhasznúként 1998 óta – azért tevékenykedik, hogy segítse a gyermekek/fiatalok személyiségének fejlődését, fejlessze önismeretüket, döntéshozatali készségeiket, elsajátítsák a stresszkezelési technikákat, elősegítse a fiatalok autonómiáját, önállóságuk folyamatának kialakulását. Célunk az ifjúsági korosztály integrálása, szocializációjuk támogatása. Tagjainkban közös: a segítő beállítódás, érzékenység a fiatalok problémái iránt.

Fenti céljaink eléréséhez több, eltérő szerkezetű programot futtattunk ill. futtatunk jelenleg is:

 • „Éjszakai Sportbajnokság”- a szombat éjszakánként, egy peremkerületi volt művelődési házban Zagyvarónán –amelyet 1997. december 6-án indított egyesületünk, amely azóta is működik. Tagjai vagyunk a Magyarországi Éjszakai Sportbajnokságok Egyesületének.
 • PALLÓ Ifjúsági Klubot (PIK 3)2000 – 20003 működtettünk (a DEMNET támogatásával) Zagyvapálfalván kallódó fiatalok számára. A klub információs szolgáltatásokat, kötetlen szabadidős kereteket nyújtott a fiatalok számára.
 • „Önismereti játszókör” az első „nagyobb” programunk volt: az önismereti, személyiségfejlesztő játékok, a kommunikációs készség, a személyközi kapcsolatok, a közösségben elfoglalt hely megtapasztalását, az önbizalom fejlesztését szolgálták.
 • „Pótvizsga tábor”– közel 100 fiatal részvételével valósult meg az egyesületi életünk kezdetén.
 • Egészségfejlesztési és  életmódprogramokat szervezünk közösen  a CSI-GA Ház Egyesülettel (oktatási intézményekben, óvodákban, egészségnapokon, saját szervezésű „házi tanfolyamokon”): ősi gyógymódok otthonra, ősi gyógymódok bemutatása, jógabemutatók, relaxáció tibeti hangtállal.
 • Bekapcsolódtunk salgótarjáni drogprevenciós programokba, alapító tagjai voltunk a Salgótarjáni Kábítószerügyi Egyeztető Fórumnak, ahol munkacsoportot is vezettünk (alacsonyküszöbű szolgáltatások), részt vettünk a városi drogstratégia kidolgozásában, több éven át vettünk részt a városi drogheti rendezvényeken.
 •  „Emődi Ibolya” Országos Emlékkupa(Emődi Ibolya egyesületünk alapító elnöke volt, aki vétlen autóbaleset áldozatává vált) megszervezése, amelyet 13-ik alkalommal szerveztünk meg 2010-ben.
 • Megalapítottuk  2010-ben az „Emődi Ibolya” Ifjúságért Díjat, amelyet egy felnőtt segítő és egy korosztályi fiatal kap meg önzetlen közösségi munkájáért.
 • Középiskolások számára autogén tréning csoportotszervezünk évi rendszerességgel. 2010 évtől alkalmazzuk a természetgyógyászat egyik ágát a kineziológia módszerét, segítve a fiatalok iskolai tanulási teljesítményének eredményessé tételét.
 • Segítjük (együttműködési megállapodás keretében)a salgótarjáni Sümegi Ilona Alapítvány értelmi sérüléssel élő fiataljait, heti rendszerességű foglalkozásainkkal (mozgás, jóga, művészeti foglalkozás, tibeti hangtál foglalkozás).
 • Együttműködési megállapodás alapján (forrás függvényében) segítjük a városkörnyéki zsáktelepülés Bárna  általános iskolájának munkáját.
 • A CSI-GA Ház Egyesülettel a „Szabadulásra közvetlen felkészítő komplex foglalkozási rendszer” c. anyag kidolgozásában közreműködtünk (mozgás, jóga, relaxáció).
 • Kiemelkedő projektünk A civil mikrokörök fejlesztése c. NCA pályázat keretében, amelyben 12 salgótarjáni és városkörnyi civil szervezetet fogtunk össze, fejlesztettük egymást és magunkat (csapatépítő tréning, civil terepjáró programok, művészeti foglalkozások, tanácsadások a szervezetek számára, programötletek kidolgozása stb.) 
 • „CIVIL KIRAKÓ” - Kistérségi ifjúságsegítő tapasztalatcsere és találkozó, amelyet a Nemzeti- Család és Szociálpolitikai Intézet pályázati forrásból támogatja
 • Részt veszünk a Mozgáskorlátozottak Egymást Segítő Egyesületével TÁMOP 5.2.5 drogprevenciós projekt szakmai programjának kidolgozásában, és 2012. április 1- óta a megvalósulásában is.
 

Játék

FacebookÓra